OSIGURAČI
Naziv DIN ISO UNI HRN VIM PDF
Uskočnik vanjski 471 7435 M.C2.401
Uskočnik unutarnji 472 7437 M.C2.400
Uskočnik 6799
Starlock osigurač sa perima
 
Industrijska 4. Novaki, 10431 Sv. Nedelja, CROATIA
Tel.: + 385 1 3373 700, 3373 701, 3370 849, Fax. + 385 1 3370 660
E-mail: info@vimat.hr