VIJCI ZA LIM SAMOBUŠEČI
Naziv DIN ISO UNI HRN VIM PDF
Samobušeči vijak za lim sa šesterokutnom glavom 7504K 15480 8117
Samobušeči vijak za lim sa cilindričnom križnom glavom 7504N 15481 8118
Samobušeči vijak za lim sa upuštenom križnom glavom 7504P 15482 8119
Samobušeči vijak za lim sa cilindričnom glavom i četvrtastim dosjedom 7504NHC
Samobušeči vijak sa upuštenom križnom glavom za izolacije 505
Samobušeči vijak sa upuštenom torx glavom i krilcima 520
 
Industrijska 4. Novaki, 10431 Sv. Nedelja, CROATIA
Tel.: + 385 1 3373 700, 3373 701, 3370 849, Fax. + 385 1 3370 660
E-mail: info@vimat.hr