VIJCI ZA BETON
Naziv DIN ISO UNI HRN VIM PDF
Turbo vijak sa upuštenom torx glavom za beton
Samourezni upušteni vijak za stolariju 533
Samobušeči upušteni vijak za stolariju 534
 
Industrijska 4. Novaki, 10431 Sv. Nedelja, CROATIA
Tel.: + 385 1 3373 700, 3373 701, 3370 849, Fax. + 385 1 3370 660
E-mail: info@vimat.hr