TIPLE ZA IZOLACIJU
Naziv DIN ISO UNI HRN VIM PDF
Tipla za pričvrst izolacije na ravnim krovovima Hamar 510
Tipla za stiropor sa najonskim čavlom Hamar 525
Tipla za stiropor sa metalnim čavlom Hamar 526
Puž tipla za stiropor FID Fischer
 
Industrijska 4. Novaki, 10431 Sv. Nedelja, CROATIA
Tel.: + 385 1 3373 700, 3373 701, 3370 849, Fax. + 385 1 3370 660
E-mail: info@vimat.hr