SAMOOSIGURAVAJUĆE PODLOŠKE
Naziv DIN ISO UNI HRN VIM PDF
Osiguravajuća podloška s jednim perom 93 M.B2.142
Opružna podložna pločica 127 4042 1751 M.B2.110
Opružna valovita podložna pločica 128 M.B2.113
Valovita podložna pločica 137 M.B2.136
Osiguravajuća podloška s unutarnjim utorom 462 M.B2.140
Osiguravajuća podloška s dva pera 463 M.B2.143
Tanjurasta podloška 6796
Zupčasta podloška 6797 8841 M.B2.150
Zupčasta podloška 6798 10132 8842 M.B2.151
Opružna podložna pločica 7980 M.B2.111
Osiguravajuća podloška "NORD LOCK" 25201
 
Industrijska 4. Novaki, 10431 Sv. Nedelja, CROATIA
Tel.: + 385 1 3373 700, 3373 701, 3370 849, Fax. + 385 1 3370 660
E-mail: info@vimat.hr