PRODAJA:

Branko Groupec
Tel.: + 385 1 3373 700
Gsm.: + 385 98 378 778
E-mail: branko.gorupec@vimat.hr

PRODAJA,
TEHNIČKA PODRŠKA
Danijel Kranjčić
Tel.: + 385 1 3373 701
Gsm.: + 385 98 815 658
E-mail: danijel.kranjcic@vimat.hr

PROIZVODNJA: Tel.: + 385 1 3370 849
Gsm.: + 385 98 454 359
E-mail: info@vimat.hr

KNJIGOVODSTVO: Danica Tuweg
Tel.: + 385 1 5510 411

UPRAVA: Aleksandra Gledić
Tel.: + 385 1 5510 410
Gsm.: + 385 98 234 165
E-mail: aleksandra.gledic@vimat.hr

FAX: Tel.: + 385 1 3373 660

 

 

ADRESA: Industrijska 4. Novaki, 10431 Sv. Nedelja, P.P. 7, CROATIA

OBRAZAC ZA KONTAKT *

*

*

*


 
 
Industrijska 4. Novaki, 10431 Sv. Nedelja, CROATIA
Tel.: + 385 1 3373 700, 3373 701, 3370 849, Fax. + 385 1 3370 660
E-mail: info@vimat.hr