VIJCI ZA KNAUF
Naziv DIN ISO UNI HRN VIM PDF
Samourezni vijak za knauf sa finim navojem i upuštenom križnom glavom 517
Samourezni vijak za knauf sa grubim navojem i upuštenom križnom glavom 518
Samobušeči vijak za knauf sa upuštenom križnom glavom 519
 
Industrijska 4. Novaki, 10431 Sv. Nedelja, CROATIA
Tel.: + 385 1 3373 700, 3373 701, 3370 849, Fax. + 385 1 3370 660
E-mail: info@vimat.hr