VIJCI SA METRIČKIM NAVOJEM
Naziv DIN ISO UNI HRN VIM PDF
Vijak sa cilindrižnom glavom sa šlicom 84 1207 6107 M.B1.101
Vijak sa okom 580 2947 M.B1.210
Vijak sa imbus glavom 912 4762 5931 M.B1.120
Uvrtni vijak sa imbus dosjedom 913 4026 5923 M.B1.270
Uvrtni vijak sa imbus dosjedom 914 4027 5927 M.B1.271
Uvrtni vijak sa imbus dosjedom 915 4028 5925 M.B1.272
Uvrtni vijak sa imbus dosjedom 916 4029 5929 M.B1.273
Vijak sa šesterokutnom glavom i djelomičnim navojem 931 4014 5737 M.B1.051
Vijak sa šesterokutnom glavom i punim navojem 933 4017 5739 M.B1.053
Vijak sa upuštenom križnom glavom 965 7046 7688 M.B1.136
Vijak sa lećastom križnom glavom 966 7047 7689 M.B1.144
Navojna šipka 975 6547
Navojnik 976 6610
Natezni vijci 1480
Vijak sa niskom imbus glavom 6912 M.B1.124
HV vijak sa šesterokutnom glavom 6914 7412 5712 M.B1.066
Vijak sa poluokruglom imbus glavom 7380
Vijak sa poluokruglom imbus glavom i pločicom 7381
Vijak sa niskom imbus glavom 7984 14580 9327 M.B1.125
Vijak sa cilindričnom glavom 7985 14583 7687 M.B1.118
Vijak sa upuštenom imbus glavom 7991 10642 5933 M.B1.126
 
Industrijska 4. Novaki, 10431 Sv. Nedelja, CROATIA
Tel.: + 385 1 3373 700, 3373 701, 3370 849, Fax. + 385 1 3370 660
E-mail: info@vimat.hr