VIJCI ZA LIMENE KROVOVE I PANELE
Naziv DIN ISO UNI HRN VIM PDF
Samobušeči krovni vijak sa EPDM podloškom za drvene podkonstrukcije 500
Samobušeči krovni vijak sa EPDM podloškom za metalne podkonstrukcije 501
Samobušeči krovni vijak sa EPDM podloškom za čelične podkonstrukcije 502
Samobušeči vijak za panele sa EPDM podloškom za čelične podkonstrukcije 503
Samobušeči vijak za panele sa EPDM podloškom za metalne podkonstrukcije 504
Vijak za drvo sa šesterokutnom glavom i EPDM podloškom 508
Vijak s metalnom tiplom za panele sa EPDM podloškom za Ytong podkonstrukcije 512
Vijak sa najlon tiplom za panele sa EPDM podloškom za betonske podkonstrukcije 513
Samourezni vijak za panele sa EPDM podloškom za drvene podkonstrukcije 527
Samourezni vijak za panele sa EPDM podloškom za betonske podkonstrukcije 528
Samourezni krovni vijak sa oblom vulkaniziranom podloškom za drvene podkonstrukcije ZETA ZETA VIJAK
Samourezni vijak za lim 531
Samobušeči vijak za lim 532
 
Industrijska 4. Novaki, 10431 Sv. Nedelja, CROATIA
Tel.: + 385 1 3373 700, 3373 701, 3370 849, Fax. + 385 1 3370 660
E-mail: info@vimat.hr