VIJCI ZA LIM SAMOUREZNI
Naziv DIN ISO UNI HRN VIM PDF
Samourezni vijak sa cilindričnom križnom glavom 7500C 7045 8112
Samourezni vijak sa šesterokutnom glavom 7500D
Samourezni vijak sa upuštenom križnom glavom 7500M 7046 8113
Vijak za lim sa cilindričnom križnom glavom 7981 7049 6954 M.B1.466
Vijak za lim sa upuštenom križnom glavom 7982 7050 6955 M.B1.465
Vijak za lim sa lećastom križnom glavom 7983 7051 6956 M.B1.467
 
Industrijska 4. Novaki, 10431 Sv. Nedelja, CROATIA
Tel.: + 385 1 3373 700, 3373 701, 3370 849, Fax. + 385 1 3370 660
E-mail: info@vimat.hr